Pilotprojekt under 2021 - Övningshubbar första hjälpen