2020-12-02 Att leda en krets, för kretsar med arbetsgivaransvar