2020-11-05 Att leda en krets, för kretsar med arbetsgivaransvar