2020-10-08 Att leda en krets, för kretsar med arbetsgivaransvar