2020-05-28 Webbseminarium om solidarisk och effektiv kapitalanvändning - online