Svar på frågor vid besök på förvar – Rättigheter i förvar