Svar på frågor vid besök på förvar – Asyl och förvar