Svar på frågor vid besök på förvar – Blandade ämnen