Svar på frågor vid besök på förvar – Röda Korsets verksamheter