Bistånd enligt LMA för personer med beslut om utvisning eller avvisning - corona (2020-04-28)