Frågor och svar - kretsanställd, arbetsgivaransvar i krets, tjänstepersonsorganisationen - corona