Frågor och svar - kretsanställd, arbetsgivaransvar i krets, centralt anställd - corona