2020-06-13 -2020-06-14 Utbildning i stärkt hälsa och delaktighet i asylmottagandet -Luleå INSTÄLLD