2020-04-16 Digital chefsdag för chefer anställda i krets