2020-04-25--26 Att leda en krisinsats, Örebro - INSTÄLLD