2020-02-23 Första hjälpen-gruppernas behörighetsbedömning 2020 - Göteborg (uppsamlingsheat)