2020-03-13--15 samt 2020-04-24--26 Uppdragsledarutbildning för Första hjälpen-grupperna – Stockholm