2020-02-15 Utbildning folkrättsinformatörer - Stockholm