Verksamhetsspecifik kurs - Grundutbildning för Första hjälpen-grupper