2020-02-16 Första hjälpen-gruppernas behörighetsbedömning 2020 (preliminärt uppsamlingstillfälle) - Uppsala