2020-01-18 Första hjälpen-gruppernas behörighetsbedömning 2020 - Helsingborg