2020-02-22 Första hjälpen-gruppernas behörighetsbedömning 2020 - Karlstad