2020-05-16 & 2020-05-17 Informatörsutbildning Första hjälpen för alla - Luleå