Fördjupningskurs - Psykologisk återhämtning, steg 1 och 2