Grundkurs - Att mötas i vardag och kris med Psykologisk första hjälpen