Rutin för inköp under 1 000 kronor - tjänstepersonsorganisationen