Kontor och chefer med samordningsansvar - centralt anställda