Vaccinationer, valuta och visum - centralt anställda