Checklista för start av verksamhet - Rödakorsvärdar i sjukvården