Varför dras det pengar på min mobilräkning trots att jag avslutat givandet?