Rapportera och stäng ett verksamhetstillfälle - verktyget Frivillig