Vilka kriterier behöver vi uppfylla för att vi ska kunna samarbeta?