2024-03-19 Varuexponering i butik - Online/Digitalt tillfälle