2024-05-04 - 2024 -05-05 Att leda första hjälpen-uppdrag, Göteborg