2024-04-20--2024-04-21 Att vara krisstödjare - Karlstad