2023-01-01 - 2023-12-31 Att mötas i vardag och kris med psykologisk första hjälpen Fysisk