Kontorsrutiner och chefer med samordningsansvar - tjänstepersonsorganisationen