2023-10-10 Fysisk Nätverksträff Vännäs – anhörigstöd / besöksverksamhet / rödakorsvärdar